Ισπανικά για εφήβους και ενήλικες, Δωρεάν κατατακτήριο τεστ