fbpx

Όροι Χρήσης

Oι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου www.halkidonioplus.com.

Ο ιστότοπος απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον σε χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστοτόπου υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Μόνη η πρόσβαση και η χρήση του ιστοτόπου συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, καθώς και την τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του halkidonioplus.com. Τα σημεία που εμφανίζονται σε αυτή προστατεύονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι δημιουργοί των προϊόντων και υπηρεσιών που μπορείτε να προμηθεύεστε από την halkidonioplus.com προστατεύονται από το νόμο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, αλλαγή, διαμόρφωση, τροποποίηση και γενικά η παρέμβαση στα προϊόντα αυτά, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και παρουσίασή τους προς το κοινό, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Το περιεχόμενο των προϊόντων που μπορείτε να προμηθεύεστε από την halkidonioplus.com προστατεύεται αυτοτελώς από το νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η ιστοσελίδα, υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτού του ιστοτόπου και των περιεχομένων στοιχείων του, καθώς και των προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτού. Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στον ιστότοπο και στο περιεχόμενο ή τα προϊόντα του. Η χρήση που σας παρέχεται μέσω του ιστοτόπου υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησης του ιστοτόπου, του περιεχομένου και των προϊόντων του, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στην απαγόρευση αναπαραγωγής ή δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής, διανομής, εμπορίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτού, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και του περιεχομένου και των προϊόντων του για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το halkidonioplus.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστοτόπου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο. Κάθε χρήση του ιστοτόπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το halkidonioplus.com μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτού του ιστοτόπου ή τμημάτων του περιεχομένου του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ
Το halkidonioplus.com, οι διευθυντές του, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτού του ιστοτόπου ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου ιστοτόπου, ανεξαρτήτως εάν το halkidonioplus.com είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ
Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσεις με άλλους ιστοτόπους στο διαδίκτυο, που λειτουργούν από τρίτους, οι οποίοι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Αυτοί οι ιστότοποι έχουν ξεχωριστούς κανόνες εμπιστευτικότητας και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τους ελέγξετε προτού κάνετε χρήση τους, καθώς οι κανόνες εμπιστευτικότητας του ιστοτόπου μας δεν εφαρμόζονται όταν συνδεθείτε με αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τις μεθόδους και κανόνες εμπιστευτικότητας αυτών των τρίτων ιστοτόπων και η τυχόν χρήση τους από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ – ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η αποδοχή των όρων χρήσης του halkidonioplus.com και η εκ μέρους του χρήστη λήψη των προϊόντων του, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων της καθώς και άλλων εμπορικών επικοινωνιών. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί στο μέλλον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων του halkidonioplus.com και άλλων εμπορικών επικοινωνιών, μπορεί να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@halkidonioplus.com, ώστε το halkidonioplus.com να προβεί άμεσα στην διαγραφή της διεύθυνσής του από την λίστα διευθύνσεων αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στο halkidonioplus.com παίρνουμε ιδιαίτερα σοβαρά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων. Δεσμευόμαστε να τηρούμε με απόλυτη εχεμύθεια τα προσωπικά σας στοιχεία και να μη τα χρησιμοποιήσουμε πέρα από το λόγο για τον οποίο μας εμπιστευθήκατε.

Η ομάδα του halkidonioplus.com δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να δώσει σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το σύνολο ή μέρος των στοιχείων που τηρεί.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Γενικά
Το παρόν eshop halkidonioplus.com έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παροχή μέσω διαδικτύου ψηφιακών μαθημάτων σε ενδιαφερόμενους πελάτες.

Ο προσωπικός σας κωδικός χρήστη ή σύνδεσμος, για ένα ή περισσότερα μαθήματα, σας παρέχει την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά μαθήματα ΜΟΝΟ για προσωπική χρήση. Χρήση των μαθημάτων για διδασκαλία μέσα στην τάξη, επιτρέπεται μόνο σε μαθήματα που έχουν αγοραστεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Για να σας δοθεί πρόσβαση στα διαδικτυακά μαθήματα – σεμινάρια θα πρέπει κατά τη σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα με το οποίο έχει γίνει η παραγγελία.

Πολιτική ακύρωσης
Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει σε όλα τα βήματα πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία.Από την στιγμή που η παραγγελία γίνει αποδεκτή τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

Επιστροφή χρημάτων
Επιστροφές χρημάτων γίνονται μόνο στις περιπτώσεις που ακυρωθεί κάποιο διαδικτυακό μάθημα από υπαιτιότητα του halkidonioplus.com, κάποιου συνεργάτη ή υπαλλήλου του και ο μαθητής δεν θέλει ή δεν δύναται να το παρακολουθήσει στη νέα ημερομηνία που θα οριστεί.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλ.: +30 210 2200 362 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@halkidonioplus.com.